miércoles, 5 de junio de 2013

Novas: axudas para o fomento da silvicultura nos montes galegos


Medio Rural e Mar amplía en máis de 6 millóns de euros a dotación das axudas para o fomento da silvicultura nos montes galegos

A conselleira Rosa Quintana avanzou esta ampliación ao remate da constitución do CIPIG, tamén lembrou que se publicarán esta semana as axudas á prevención e defensa contra os incendios forestais en montes veciñais en man común

En declaracións aos medios tralo CIPIG, a conselleira explicou que os traballos que se subvencionan a través desta liña –dotada para 2013 cunha achega de 12,2 millóns de euros– refírense por exemplo aos rareos en masas de coníferas, rozas previas ás podas, tratamentos en masas de coníferas caducifolias, sobreiras e aciñeiras, rexeneración ou mellora de soutos de castiñeiros e tratamentos en masas de eucaliptos.

Os destinatarios das axudas son propietarios de montes ou as sociedades que os agrupan, cooperativas agrarias, comunidades de bens, entidades locais ou comunidades de montes en man común.

As subvencións fináncianse con achegas da Comunidade Autónoma, do Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente e do Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER).

Prevención en montes veciñais en man común
A conselleira lembrou ademais que ao longo desta semana sairá publicada no Diario Oficial de Galicia (DOG) a orde pola que se establecen as axudas á prevención e defensa contra os incendios forestais en montes veciñais en man común, ás que o seu departamento destina 3,3 millóns de euros.

Estas subvencións establécense en dúas liñas que van dirixidas ao control selectivo de combustible (desbroces) e á construción de puntos de auga. En concreto, segundo sinalou, Rosa Quintana, as actuacións a subvencionar inclúen o control selectivo de combustible nas áreas cortalumes, a través da roza mecanizada do mato a feito para romper a continuidade horizontal e vertical do combustible forestal. Deste xeito contribuirase a diminuír o risco de propagación de incendios forestais e a minimizar os danos causados por estes sinistros, en caso de se producir. Esta liña tamén se estende aos labores nas faixas auxiliares de pista, que consistirán entre outros, na eliminación nas marxes de vías e camiños forestais, do estrato arbustivo e subarbustivo.

Outra acción subvencionable é a roza mecanizada en rexenerado forestal natural –por faixas do mato con arboredo– e que ten como obxecto defender a masa forestal, diminuír a densidade de pés e facela viable. Tamén se inclúe a roza de penetración, rareo e eliminación de restos das entrefaixas de masas forestais e nas que en anos anteriores se tivesen realizado actuacións de roza en rexenerado forestal natural.

A maiores, os traballos subvencionales na segunda liña de axudas son os que se refiren á construción de puntos de auga, para a prevención e defensa contra incendios forestais, que se localizarán en zonas estratéxicas para a defensa dos núcleos de poboación e das masas forestais, cunha orografía axeitada para a actuación dos medios de extinción a garantindo a súa rápida intervención.

Neste caso, poderán ser beneficiarios destas subvencións os titulares de montes veciñais en man común e as súas agrupacións e mancomunidades.

As solicitudes para concorrer a estas axudas poderán presentarse trala súa publicación no DOG preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta, no enlace https://sede.xunta.es. Tamén se poderán presentar en soporte papel, preferentemente nos rexistros correspondentes aos servizos de prevención e defensa contra os incendios forestais das xefaturas territoriais da Consellería do Medio Rural e do Mar.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Para poder comentar só pido sentido e respecto.