domingo, 4 de octubre de 2009

Formas e xeitos de gobernar

Fai uns días puidemos ver en Barbanza Televisión aos edís do BNG de Noia criticalas obras de A Carreiriña porque o goberno municipal estaba variando o proxecto e colocando pedras novas no canto das antigas sen antes haber pasado polo pleno municipal.

Hoxe La Voz de Galicia publica que un informe advertía dos problemas de reutilizar a pedra na zona de A Carreiriña.

Na noticia lemos curiosamente que a Deputación gobernada polo PSOE e BNG, advertía aos seus compañeiros que a reutilización das lousas orixinais podería dar problemas, aínda así o bipartito de Noia seguiu avante co proxecto.

Adxudicada a obra e ao decatarse que máis da metade desas pedras eran irrecuperables ou quedaron inutilizadas, o goberno xa en minoría ao romperse o pacto, dou orden a empresa adxudicataria que repuxese as eivas con pedra nova, todo elo sen levar a pleno a súa modificación.

Vista a nova parece que o señor Guerreiro recapacitou máis que o noso presidente e paralizou a súa colocación ata que leve a pleno o modificado do plan da obra.

Por qué fago un símil entre o alcalde de Noia e o presidente?

Na comunidade pasounos un caso na miña opinión moito máis grave, como foi o troco do proxecto do local comunitario sen pasar pola asemblea xeral e adxudicación a dedo despois de haber anulado o anterior. Proxecto que si había recibido o visto e prace dos comuneiros e adxudicada a obra ao mesmo construtor en Asemblea Xeral.

Houbo que anulalo porque coma sempre antepúxose o carro aos bois, porque había demasiadas presas electorais e porque se quería facer ver aos comuneiros que esta directiva si que funcionaba. Outras xa habían aprobado a mesma obra en 1994 e 2005.

Como non me gustaba o que estaba pasando e aínda que nesa época militaba no BNG, quería facelas cousas ben e pola miña conta remitín o seguinte escrito á Organización Galega de Comunidades de Montes. Organización da que Nebra é membro de pleno dereito.
Dubidas razoables do secretario, pero ante todo comuneiro

Son o secretario da Comunidade de Montes de Nebra (Porto do Son) e querería recibir información ou asesoramento sobre o asunto que paso a expoñer.
No seu dia a Comunidade en Asemblea Xeral aprobou a construción dun local de 200 m2 e ao mesmo tempo, en base ao proxecto presentado aos comuneiros e comuneiras, adxudicóuselle a obra a un contratista.
Cando se vai sacala licenza municipal para comezala obra, o arquitecto en base a Lei vixente di que o proxecto non vale xa que nese solar non podemos construír por riba dos 180 m2.
O presidente sen comunicalo os restantes membros da Xunta Reitora (polo menos a min) pide un novo proxecto e ante a miña advertencia de que todo iso debe pasar pola Asemblea Xeral, di que non e así, que os comuneiros aprobaron no seu dia a obra e que agora so tratou de adaptar o novo proxecto á Lei.
Xa sei que se cometeron unha seria de erros dos que a pesar de advertir aos restantes membros da Xunta Reitora non se me fixo caso, por iso trato de evitar seguir cometendo erros maiores.
As miñas dubidas son moitas pero sobre todo, non corresponde a Asemblea Xeral aprobar a modificación do proxecto, que en nada se parece o anterior?
Outro asunto non menos importante e que os custes da obra non son os mesmos para un local de 200 m2 que para un de 180 m2.
Esta foi a resposta:
Esta mensaxe tamén vai dirixida a algúns membros da Reitora da Organización Galega de Comunidades de Montes por se teñen cousa a dicir.
A min ocórrenseme as seguintes consideracións (non dubides en che por de novo en comunicación para clarexar cousas xa sexan do mesmo temen ou de calquera outro):
Nas Comunidades de Montes o Órgano SOBERANO é a Asemblea, o presidente só ten a representación legal da Comunidade.
Tanto a Lei de MVMC como o seu regulamento veñen a dicir que o único que decide é Asemblea. Despois virían os vosos Estatutos; non é verosímil que digan algo que faculte ó presidente máis do que di a Lei.
Como remate tedes as Asembleas e as súas Actas. Que di o acta de aprobación da construción?
Para o meu ver as cousas están mal feitas tal como ti o contas. Para min o que se tiña que aprobar na Asemblea era un proxecto e un presuposto.
Se un e outro ou ámbolos dous trocan, tería que volver a se xunta la Asemblea para aprobalo. Tendo en conta que é un PRO-xecto e un PRE-suposto sempre haberá modificacións, se son grandes, na miña opinión, tería que haber nova Asemblea e se son pequenas, non. Máis que é grande ou pequeno?

Obviamente o presidente -xunto con algúns membros da Xunta Reitora- non atendeu a razóns e proseguiu coa súa a pesar do informe e tamén que un compañeiro común o advertía que as cousas non se facían así.
O local xa está construído aínda que a día de hoxe non saibamos o que custou xa que o prezo foi "regateado polo presidente ao construtor" pero iso é tema para outra entrada.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Para poder comentar só pido sentido e respecto.