miércoles, 28 de mayo de 2008

Xa temos convocatoria para o 1 de xuño


Lamento dicir que a convocatoria máis que unha orde do día, parece unha reprimenda aos comuneiros e comuneiras e o que é máis importante, enriba de que está mal planteada, ao contrario de cando eu era o secretario, non se abre o local nos dez días previos a asemblea, para que os comuneiros ou comuneiras poidamos ollala documentación tal é como di a Lei de Montes.

Obviando que no segundo, terceiro e cuarto punto se omite o requisito imprescindible de: aprobación se procede, encontrámonos cun quinto punto que é un verdadeiro galimatías.

Vexamos:
Estou totalmente de acordo que os informes da mancomunidade, parcelaria e o polígono, só son iso, información sobre eses asuntos, polo que nada teño que dicir.

Cuadrilla: Isto é distinto, se entende que ao igual que outros anos se vai creala, polo que obrigatoriamente tiña que ir nun único punto, salvo que se pretenda informar que este ano non se vai crear.

Edición do libro: Descoñezo de que se trata, salvo que sexa un novo libro que pretende editar un ex-presidente con fondos comunitarios. Neste caso, tamén tería que ir nun único punto.

Non teño nada que dicir á edición dese libro, pero pregúntome cal é o motivo de que a min me sigan negando os cartos que me custou recuperar no Xulgado o soar para comunidade, e grazas ao cal, hoxe podemos telo local.
Gastos que por Lei me corresponden e que incluso aínda que non fose necesario, me foron aprobados fai anos nunha asemblea e porque ante ese caso, todos preferiron agachala orella antes que pedir responsabilidades.

Pasemos á reprimenda aos comuneiros e comuneiras.

- As asembleas non valen sen a xente bastante (quórum), pero Nebra non vai avante se non facemos algo tódolos dias.
Está visto que o quórum aplicase cando interesa. Como o presidente non estaba de acordo en que a comunidade sufragase parte dos bancos da Igrexa, aproveitou por 2 veces a falta de quórum para suspendelas asembleas, sen embargo cando se auto proclamou secretario, tampouco houbo quórum, pero fixo valer a súa.
Para que Nebra vaia avante é necesario presentar plans de aproveitamentos e alternativas aos comuneiros. A raíz dos incendios de 2006, os comuneiros decidimos menos que nunca sobre o noso monte.

-Esta confundido quen crea que unha Comunidade Veciñal só funciona e actua nas asembleas.
A verdade é que non sei por onde empezar, ata o de agora sabía que as comunidades só funcionaban por medio da Xunta Reitora e Asembleas Xerais, descoñezo onde sacaron esa presunta norma.

- Unha asemblea debe coñecer o que se fixo e o que se fará.
Totalmente de acordo, sempre que o que se fixo e fará, fose previamente aprobada pola Xunta Reitora ou de ser preciso, pola Asemblea Xeral, nunca a dedo ou exclusivamente por algún directivo como se deron varios casos.

- Endereitando o que non se fixo ben.
Cómo se pode endereitalo atropelo que presuntamente se fixo coa pista aberta en propiedades privadas e sen permiso ou consentimento dos seus lexítimos donos?

-Discutindo o que se vai facer.
Será falando o que se vai facer. Isto calquera comuneiro o sabe, salvo polo visto eles, posto que son moitos os temas que non se presentan para poder debatelos nas asembleas, e sen embargo, despois encontrámonos con cousas feitas sen saber se foron aprobadas pola Xunta Reitora, a Xunta de Galicia ou algún directivo.

- Máis unha discusión interesante e produtiva non se pode realizar nun grupo numeroso de persoas.
Isto da en pensar que se puidesen facer o mesmo que fan os partidos políticos, obrigaríannos a delegar a 10 ou 15 comuneiros nun só, porque se non, non se entenden isto.
Saben que estatutariamente e como non podía ser menos, así o recoñecen, que para poder celebrar as asembleas, debemos estar presentes o 30% do censo de comuneiros, que anda polos 79 asistentes.

- Así, as reunións da Asemblea, que debemos facer áxiles.
Non fai falla que diga quen é o único culpable de que as asembleas non sexa áxiles e que duren preto de 3 horas con só 3 ou 4 puntos, algúns de mero trámite.

-Máis é fundamental que a Asemblea decida e organice os labores diarios.
Na teórica todo moi ben, na practica como todos saben, nada de nada.

- Hai que saber que, oficialmente, ORDINARIAMENTE, é obrigatorio facer unha asemblea ao ano.
Coido que calquera comuneiro sabe isto perfectamente e penso que é unha falta -na miña apreciación- á nosa intelixencia.

- EXTRAORDINARIAMENTE, é posible convocar outras, aínda que non é NECESARIO.
Se non fosen necesario, por qué se contemplan na Lei e nos Estatutos?
As Asembleas Extraordinarias son necesarias sempre e cando se dan unha serie de requisitos, e son o medio de información aos comuneiros, nunca o foi un panfleto político como se fixo por parte do BNG e do que é militante o presidente. Isto e algo que ata o de agora ninguén fixo.

- Para que a xente, quen queira, sinale o rumbo connosco. Nesa reunión concretamos os encargos dos veciños, e aí os veciños son fundamentais.
Esas reunións son unha toma de contacto, a efectos legais non existen nin na Lei nin nos Estatutos e non serven para decidir ou aprobar actos comunitarios que obrigatoriamente deben pasar pola Xunta Reitora ou se é o caso, pola Asemblea Xeral.

Non quixera pasar por alto que despois de alcanzar vellas reivindicacións por parte dos comuneiros que se deron mentres fun o secretario, como era a publicación de toda información susceptible de publicar nos lugares de costume e no único taboleiro de anuncios pertecente á comunidade, se deixase de facer, agas os balances de contas.

- Por qué motivo despois de varios anos facéndose, non se expón o censo que se vai aprobar?
- Por qué se deixou de expolas actas?

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Para poder comentar só pido sentido e respecto.