domingo, 8 de junio de 2008

QUE VERGOÑA !!!

O que pasou o domingo na Asemblea non ten nome, víase vir e vaia estreo que tivo o local. Mágoa que nesta ocasión os detractores non me poidan botala culpa, aínda que algúns xa me lembraron que grazas a min foi elixida esta directiva.

Aínda que na acta anterior falseouse a verdade do que aconteceu na Asemblea do 13 de decembro, ninguén dixo nada e non entendo ese cómplice silencio, tanto dos comuneiros coma dos vogais, máis ben agora entendese porque precisaban un secretario "menos díscolo" e porque me deixaron solo cando unha comuneira, de case 100 presentes, opúxose a que gravásemos os debates. Non hai interese en plasmalos en acta, por aquilo de que as palabras levas o vento.

Antes de centrarme na reunión non quixera pasar por alto as falsidades recollidas na acta, coma protesta presenteime coa lista de asistentes xa pechada e non fixen uso da palabra. Para que? Ao igual que pasou noutros tempos xa esquecidos e nos que tanto loitei, esa acta non ten nada que ver co que se debateu na Asemblea.

Ese día ao comezo da reunión estabamos presentes só 78 comuneiros, cando o quórum esixe 79. O presidente di que iso era o que dicía eu, pero non el. Nese intre como chegou un vogal e o tesoureiro, como ben digo, xa coa lista pechada, inscribiuno: Díxenlle que non era normal, pero que tampouco ía impugnalo. O curioso e que agora milagrosamente aparecen 81 (sic).

Ao remate da lectura da acta do 13 de maio, impugneina por falta de quórum, xa que no 3º punto (peche exercicio económico) na votación houbo só 78 comuneiros i en dúas asembleas nesta lexislatura, nas que se debatían os bancos da Igrexa, o presidente suspenderaas por idéntico motivo.

Nesta ocasión el saberá porque no fixo a pesar de que a cada punto que pasaba, os comuneiros ían marchándose. Vese que había "interese" en non suspendela, a pesar de que se aprobaron disposicións e cesións.

O malo de andar con "trapalladas" e que se esquecen cando se cometen. Se agora recoñecen que o quórum son 79 comuneiros, está máis que probado que esa asemblea foi ilegal, por iso "censuraron" a miña  intervención e impugnación.

Outra falsidade cometida é con respecto a quen exerceu de secretario unha vez que fun "obrigado a dimitir", Agora recollese que foi o vicepresidente, cando todo mundo sabe que foi o presidente o que se "autoproclamou" como tal. Para iso aporto estes datos: redactou a acta, de aí as súas desculpas sobre a miña queixa por usalo "mote" de meu pai en vez dos apelidos como é o normal e dou lectura a acta. Fose quen fose o que actuase coma secretario, todo o mundo sabe ou debería saber que un comuneiro non pode acaparar dous cargos.

Por último e referente ao tema da pista aberta sobre propiedades privadas, non entendo o motivo de querer implicarme "nesa desfeita". En decembro o presidente a preguntas dun comuneiro di que non sabe quen mandou abrila e agora redacta isto. Aínda supoñendo que fose eu o encargado de pedilos permisos, supoño que tería que transmitirlle se o deran ou non. Ou non contaban con esa posibilidade? Algo do que se esquecen é que nesas datas estaba traballando en Madrid.

Centrándome na Asemblea do domingo, non podo calar ante a falta de respecto que na opinión dunha maioría de comuneiros e comuneiras, algún vocal e na miña propia, sufrimos. Segundo os datos aportados polo secretario, había 115 comuneiros. Dado que dalgunha casa había máis dunha persoa, coido que pasabamos con creces dos 130 veciños e veciñas xuntos e vaia espectáculo nos "regalaron".

Dende sempre na Orde do Día, o estado de contas ía sempre acompañado de: e aprobación, se procede. Nesta ocasión non se fixo así.

É certo que era o peche do exercicio do ano 2007, que vai do 1 de xaneiro ao 31 de decembro, pero o que non entendo é que, cando un comuneiro pregunta polos fondos que había a 1 de xuño, non se lle saiba responder e se dígaselle, que si fose na véspera ao local se informábaselle (sic).

Algo que pasou desapercibido, foi o pago que se fixo a uns comuneiros que, uns directivos pola súa conta e resgo, encargaron unha tala de eucaliptos. Todo elo sen ser aprobado pola Xunta Reitora ou a Asemblea Xeral.

Con respecto ao punto limpo opino que, se o alcalde fose doutro partido máis "amigo", non pasaba o que pasou. Esta non é só a miña opinión, foi a de moitos ao saír en "estampida"do local.

Pedir coma contra-prestación a construción dun polígono industrial en Nebra, non é facernos un favor, faga onde se faga, saímos beneficiados os veciños e veciñas de todo Concello. Ía mellor encamiñado por exemplo, o comuneiro que preguntou canto cobrou o alcalde (cobrouna o Concello, na anterior lexislatura) pola licenza do local. A súa pregunta era ben intencionada, de pagarse hoxe e non cobrarnos, seria un beneficio exclusivo para Nebra.

Dado que outro comuneiro queixouse dunha xestión feita de cando estiben de secretario e na que empeñeime en que frutifícase, esixe unha explicación pola miña parte. Refírome a cesión que se fixo á empresa que depositou pedra na canteira, pedra que quedaba a disposición dos comuneiros ou para vendela a terceiros. Ademais lograrase que cedera 3 días unha pala para reparar pistas, achandar unha explanada preto da canteira para facer unha area recreativa e que nos vállase a canteira, xa que era un perigo que leva aí preto de 30 anos.

A queixa veu motivada porque a empresa marchou sen cumprir o contrato, despois de depositar varias toneladas de pedra. Sobre isto teño que dicir que na Asemblea do 13 de decembro preguntei por escrito (nota nunha entrada) ao presidente porque non se lle esixiu o seu cumprimento, pero nin se molestou en contestarme, e o que é peor, nin consta na acta a miña intervención.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Para poder comentar só pido sentido e respecto.