lunes, 9 de junio de 2008

Isto xa clama ao ceo

Convocatoria de Asemblea Extraordinaria sen cumprila Lei e os Estatutos


Onte apareceume na caixa do correo a convocatoria dunha Asemblea Xeral Extraordinaria. A raíz diso, remitín as seguintes preguntas á Organización Galega de Comunidades de Montes Veciñais en Man Común, da que Nebra é membro:

- Pódese convocar asembleas sen os prazos (mínimo 10 días) esixidos pola Lei e no noso caso, tamén polo estatutos?
- A nova convocatoria non tería que convocarse só cos puntos que quedaron sen debater?

Estas foron as respostas:

Esta mensaxe tamén vai dirixida a algúns membros da reitora da Organización para que corrixan os erros que poida eu comentar ou enche-los ocos.
1º.– Penso que os 10 días de prazo non son para que a reitora asine a convocatoria senón para que os comuneiros a reciban nun prazo maior deses dez días. Non hai na Lei e no Regulamenta de MVMC nada que fale de alixeira-lo prazo.
2º.- A Asemblea ordinaria ten que tratar os temas establecidos por Lei: Contas e eu diría que os Presupostos. Se se suspende a Asemblea puidera se optar por non facer Asemblea, facela para debate-los asuntos non tratados na anterior ou tamén para ver outros distintos. Que eu saiba iso non esta regulado.
Non sei se terei atinado. Se non é así dimo.
Saúde, pola Organización Galega de CMVMC: Celso Milleiro Fariñas

Como se pode comprobar, a convocatoria incumpre o prazo legal de aviso, pero é que hoxe no Concello comprobei que foi selada o día 6, fóra do horario de atención ao público. Por asuntos particulares estivera alí o venres e só estaba exposta a anterior, que tamén fora selada fora de prazo (a dia 24 de maio, sábado, entregóuseme o luns 26 e a asemblea celebrouse o 1 de xuño)

A cousa non acaba aquí, hoxe un vocal tamén me comunicou que a eles os convocaron a unha xuntanza urxente que tiveron onte, para informalos i entregarlles en man a convocatoria. O que faltaba, nin tan sequera está convocada pola Xunta Reitora, se non, mentres non se demostre o contrario, só polo presidente.

Vexan o que din os estatutos: "Con carácter extraordinario, podrá convocarse Asamblea General a iniciativa de la Junta Rectora o a petición de un mínimo del 20% de comuneros".

Sobran as palabras, como sobra toda "letania" que nos regala o presidente, que para un que non estivese presente na asemblea, dálle a entender que foron os comuneiros e comuneiras os que faltaron ao respecto á directiva, cando foi todo o contrario. Tampouco sei a conto de que ben facer referencia ao cura.

Se se celebra a asemblea e acode a maioría dos que estiveran presentes, agardo que a súa memoria non sexa tan fráxil i esixan unha rectificación pública e por escrito.

Pódese cometer nunha convocatoria tal número de despropósitos?

Nunca se saberá, pero coido que xente allea á comunidade "obrigou" a convocala.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Para poder comentar só pido sentido e respecto.