sábado, 14 de junio de 2008

Nota exposta aos comuneiros no taboleiro de anuncios

Menos criticar, máis estudar e mellor gobernar
Á vista das infundadas “criticas” vertidas polo presidente contra os comuneiros e comuneiras presentes na Asemblea Xeral Ordinaria, engadidas á convocatoria do 15, agardo que o secretario (coma deber seu) recollese fielmente o que de verdade aconteceu para que os non presentes coñezan a verdade.
Os presentes nesa asemblea deben ser conscientes que se a acta non reflexa a verdade do acontecido e segue os “ditados da convocatoria”, pode resultar que a culpa do acontecido foi toda dos comuneiros e non dos directivos. 
É moi importante atender a lectura da actas para saber o que se vai aprobar, porque unha vez aprobadas é o único documento do que en “teoría” aconteceu. Despois si que non valen os “contos na taberna”.
Máis estudar os estatutos
Nesta convocatoria vulnéranse 2 artigos dos nosos estatutos, polo que mesmo se pode considerar “ilegal” e non ter validez nada do que se aprobe.
Art. 7º. 2.- … Con carácter extraordinario, podrá convocarse Asamblea General a iniciativa de la Junta Rectora o a petición de un mínimo del 20% de los comuneros.
Segundo me comentou un vocal, foron convocados a unha reunión urxente o pasado día 8 para entregarlles a convocatoria. Ante isto pregunto, para que están os vocais, se nin tan sequera contaron con eles para convocar esta asemblea?
Art. 7º. 4.- … La convocatoria de Asamblea General se hará con un mínimo de diez días de antelación, (…) …y exponiéndose en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, (…).
Ao Concello foi levada a última hora do venres 6, tal é como se pode comprobar.


No hay comentarios:

Publicar un comentario

Para poder comentar só pido sentido e respecto.