miércoles, 17 de enero de 2018

ORDE do 11 de decembro de 2017...

...Pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións para a prevención dos danos causados aos bosques por incendios, desastres naturais e catástrofes, en montes veciñais en man común e en sociedades de fomento forestal (Sofor), cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2018.
Establécense dúas liñas de subvención:
a) Liña I (MR651A): subvención para o control selectivo de combustible.
b) Liña II (MR651B): subvención para a construción de puntos de auga.

- As solicitudes presentaranse obrigatoriamente na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal.
- O prazo de presentación de solicitudes será dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia (publicado 19/01/2017). Entenderase como último día do prazo o correspondente ao mesmo ordinal do día da publicación [19/01/2018].


No hay comentarios:

Publicar un comentario

Para poder comentar só pido sentido e respecto.