domingo, 8 de mayo de 2011

Nin apostas se pode facer peor

Por terceiro ano consecutivo, o presidente, en teoría, tivo que entregar antes do 30 de abril na Consellería do Medio Rural o censo do ano en curso... que a estas alturas de maio aínda non foi sometido ante a asemblea xeral para a súa aprobación.

Levo tres anos tentando explicar como e cando se debe facer, pero porque un fato de comuneiras e comuneiros -os menos- que ven crítica onde só hai información veraz e por iso fan moito ruído, conseguen que a maioría opte por calar, aínda que teñan que comungar con rodas de muíño. A todo isto, Medio Rural tamén debe pasar de todo, porque xunto co censo a xunta reitora debe remitirlle certificación da acta da asemblea onde foi aprobado, e sempre foron entregados antes de celebrarse as asembleas. Polo que está máis que claro, que censo que non fose aprobado antes pola asemblea xeral, non debería ser admitido pola Xunta.

Para que vexan que non son gañas de mareala perdiz, fágome eco da comunicación remitida no mes de decembro, vía web, por esta comunidade veciña aos seus representados. Comunidade que como a nosa, esta na Mancomunidade de Montes de Serra do Barbanza e na Organización Galega de Comunidades de Montes, polo que descoñezo porque que uns directivos respectan máis aos seus representados, que outros.
Ábrese o prazo de actualización do censo de comuneiras e comuneiros da Comunidade de Montes Veciñais en Man Común da parroquia de... San Pedro de Muro

Conforme ao previsto no artigo 60 do Decreto 260/1992, do 4 de setembro, polo que se aproba o regulamento para a execución da Lei 1371989, do 10 de outubro, de montes veciñais en man común; no mes de xaneiro de cada ano debe actualizarse o libro de rexistro de comuneiros/as.

O impreso de altas, baixas e cambio de titularidade pode deixalo quedar na casa da cultura da nosa parroquia, de luns a venres en horario de tarde. Pasaremos a recollelos quince días antes da asemblea.
Pero é que aínda hai máis. Neses anos "enganouse" aos comuneiros e comuneiras dicíndolles que o remitiran despois de aprobalos a xunta reitora, cando se ollamos os estatutos, desmenten a súa mentira:

Art. 8º.- Corresponde a la Asamblea General:
- La ratificación o revisión de las admisiones y bajas practicadas anualmente, con caracter provisional, por la Junta Rectora.
Art. 10º.- Son funciones de la Junta Rectora:
- La elaboración anual del censo de comuneros con expresión de altas y bajas, sin perjuicio de la aprobación definitiva por la Asamblea General.

Esta vez descoñezo que desculpan van poñer, porque segundo me comentaron varios vogais, nun ano só tiveron unha reunión da xunta reitora e neste, aínda ningunha. O que os leva a incumprir outro artigo dos estatutos:

Art. 9º.- La Junta Rectora se constituirá válidamente, previa convocatoria del Presidente  o a petición del 25% de sus componentes, con la asistencia de la mitad más uno e sus miembros. Necesariamente habrá de reunirse una vez cada dos meses...

A todo isto, descoñezo se ese censo que esta exposto na porta do local é o aprobado o ano pasado, ou presuntamente o deste.

Antes dixen:
Incumprindo a Lei e os Estatutos
Incumprindo a Lei de Montes
O descoñecemento da Lei non exime do seu cumprimento

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Para poder comentar só pido sentido e respecto.