miércoles, 21 de diciembre de 2011

Entraran en razón algún día?

Documento modificado do orixinal
Como poden ollar na entrada anterior, o pasado 19 de xuño aprobamos o censo de comuneiros a pesar de que cando exercín de secretario, informei a tódolos membros da xunta reitora, especialmente ao presidente, de que por lei tíñase que aprobar sempre no mes de xaneiro. Dende que me expulsou non só cumpre esta obriga, se non qué, en cada asemblea que se debate, polo xeral no mes de maio «este ano atrasouna porque primeiro eran as eleccións municipais», cando llo lembraba, non me pregunten como, pero sempre lograba que os comuneiros e comuneiras lle creesen as súas propias mentiras.

Así foi como nesta última, xa canso de falar para as paredes, nin me inscribín, nin fixen uso da palabra, como dicía Castelao, prefiro que sexan outros os que pensan que chove, cando mexan por eles. E mira que o teñen doado para saber se lles toman o pelo: esixirlle que dea lectura ao artigo 60 do Decreto 260/1992, do 4 de setembro.

Artigo 60.- Informe anual.
Dos estatutos remitiranse ó Rexistro Xeral, a través da sección provincial, orixinal asinados polo presidente e secretario da xunta reitora; a composición desta, tamén se fará constar mediante certificación do libro de actas correspondente, así como certificación de que foron aprobados pola asemblea cos requisitos e formalidades legais. Ós estatutos xuntarase copia auténtica do libro rexistro de comuneiros, que se actualizará no mes de xaneiro de cada ano.

Isto é nin máis nin menos o que esta facendo unha xunta reitora, para min exemplar, como é a que rexe nestes intres a Comunidade de Montes de San Pedro de Muro.
Como cada ano, na ASEMBLEA a celebrar no mes de xaneiro, apróbase a actualización do censo de comuneiros/as. Esta actualización consiste en:

Darse de alta: aquelas persoas que queiran formar parte desta Comunidade de Montes e reúnan os requisitos establecidos nos Estatutos
Darse de baixa: aquelas persoas que queiran deixar de formar parte desta Comunidade de Montes ou deixen de reunir os requisitos establecidos nos Estatutos
Cambio de titularidade: Dentro da mesma casa, o/a comuneiro/a cédelle o cargo de representación a outro/a membro da familia.

De verse nalgunha destas situacións hai que cumprimentar a Ficha de altas, baixas e cambios de titularidade para o 2012 e facérnola chegar a calquera dos membros da directiva antes do 15 de xaneiro de 2012.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Para poder comentar só pido sentido e respecto.