miércoles, 2 de febrero de 2011

Rexémonos pola mesma Lei?

Nesta ocasión non é preciso que teña que saír do Concello para amosarlles as distintas formas de xestionar unha comunidade. É sabido e así o reflicte a Lei de Montes, que o censo de comuneiros debe actualizarse no mes de xaneiro, aínda que o presidente cando lle reclamei ese cumprimento me tentase vacilar.

Digo que o seu quedou nun intento, aínda que en realidade os vacilados foron os comuneiros e comuneiras, porque el dispón dunha copia da lei que aportei persoalmente cando tomei posesión coma secretario e polo tanto mellor, que eles, sabía que eu non mentía. Vexan se non, o debate que recollín nesta entrada: Sen comentarios

«Francisco Calo pide que conste en acta que a lei de montes di que a actualización do censo debe facerse antes do 31 de xaneiro.

Argumenta a continuación o vicepresidente, que se decidiu actualizalo censo na primeira asemblea do 2009 (3 de maio) porque de non facelo así, a xente non podería coñecer nin aprobar as novidades de baixas e altas, e a directiva só podería publicar a relación de veciñas e veciños do ano anterior.

Engade ademais o presidente, que non sabe a que lei fai referencia o comuneiro, aínda que en calquera caso considera axustado é lóxico o exposto polo vicepresidente».

Copio e pego literalmente: Conforme ao previsto no artigo 60 do Decreto 260/1992, do 4 de setembro, polo que se aproba o regulamento para a execución da Lei 13/1989, do 10 de outubro, de montes veciñais en man común; no mes de xaneiro de cada ano debe actualizarse o libro de rexistro de comuneiros/as.
O impreso de altas, baixas e cambio de titularidade pode deixalo quedar na casa da cultura da nosa parroquia, de luns a venres en horario de tarde. Pasaremos a recollelos quince días antes da asemblea.

Como ben sendo habitual nas nosas asembleas, tomamos lista de asistencia para verificar o quórum e poder celebrar a sesión. Malia que a asistencia sexa obrigatoria para todas aquelas persoas comuneiras que voluntariamente decidiron formar parte desta Comunidade, raramente superamos unha asistencia do 50%. Situación certamente desconcertante para os/as membros da actual directiva xa que hai a posibilidade de que, en caso de que unha persoa comuneira non poida asistir á asemblea, pode facelo o seu suplente (residente na mesma casa) e tamén, de non poder asistir ningunha destas dúas persoas, o/a comuneiro/a pode delegar a súa representación por escrito en calquera outro/a comuneiro/a da súa confianza.

Non se pode recorrer á falta de información xa que a convocatoria das asembleas publícase no taboleiro de anuncios do noso concello; envíase carta á casa de cada unha das persoas comuneiras; colócanse carteis nos establecementos da parroquia e; informase ademais a través de correo-e e desta bitácora.

Por todo isto, decidiuse por unanimidade en asemblea que, as persoas comuneiras que non asistan a tres asembleas consecutivas, perdan automaticamente a condición de comuneiro/a. Desta volta (na vindeira asemblea), deixan de formar parte desta comunidade nada menos que 35 persoas por este motivo.

Esta é unha comunidade viva, que traballa, aprende, discute, comparte, … sempre a prol do común e grazas á implicación das veciñas e veciños de San Pedro de Muro. Así debe ser; isto é comunidade!
Outra cousa na que están a anos luz é que mentres aquí o ano pasado só convocaron unha asemblea, alí celebraron tres. Ademais do aliciente de que días despois os comuneiros e comuneiras tiveron ao seu dispor un resumo da asemblea. Aquí disque no fan porque presuntamente algúns comuneiros queixáronselle. Sería na taberna, porque nas asembleas reclamóuselles ese dereito.
Febreiro, 03: Convocatoria Asemblea Xeral Ordinaria (febreiro´10)
Febreiro, 13: Resumo da Asemblea

Xuño, 26: Convocatoria Asemblea Xeral Ordinaria (xuño´10)
Xuño, 28: Resumo da Asemblea

Outubro, 31: Convocatoria Asemblea Xeral Extraordinaria (outubro’10)
Novembro, 01: Resumo da Asemblea

Xaneiro, 21: Convocatoria Asemblea Xeral Ordinaria (xaneiro´11)

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Para poder comentar só pido sentido e respecto.